About l PDS l Link l Diary l Secret

 

                                                

  About  l  PDS  l  Link  l  Diary  l  Secret제품사진

제품 사진을 연습해봤습니다.

올림푸스 e-10  , 인얀 32 외장스트로보 이용
# 1# 2# 3 로그인  회원가입   추천하기
제목: 제품사진
분류: 올림푸스 E-10
사진가: g.o.m

등록시간: 2004-04-01 15:30:15
조회수: 1,431
추천수: 286
▲ 이전사진
ㆍHey jude
▼ 다음사진
ㆍ추억 속으로
:: 로그인 하셔야만 사진에 대한 의견을 남기실수 있습니다. ::  [로그인]
  추천하기   목록보기
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by 드림퀘스트