About l PDS l Link l Diary l Secret

 

                                                

  About  l  PDS  l  Link  l  Diary  l  Secret


 36  12월의 편지

2007/12/15


   쪼꼬렛은 정말 싫어했는데...

   군대가 사람을 변화시켰다  -_-;;

   눈감고 오리온꺼랑 롯데꺼를 구별할 수 있는 능력도 주었고...
   (더불어 농심사발면과 삼양사발면의 구별능력도 -_-;;)

   암튼 쪼꼬파이의 지존은 오리온 이다 -_-;;;

[1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by sk8snow